Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

XXIII Olimpiada Wiedzy o Żywności – etap szkolny

W tym roku po raz XXIII nasza szkoła zgłosiła swój udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności. Czternaścioro najlepszych uczniów kształcących się na kierunkach: technik technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego walczyło na etapie szkolnym o dobry wynik testu, zawierającego pytania z zakresu produkcji żywności. Po sprawdzeniu testów uczestników z całego kraju Komitet Główny Olimpiady z siedzibą w Poznaniu do kolejnego etapu zakwalifikował czworo uczniów naszej szkoły. W etapie okręgowym, który odbędzie się 26 listopada, udział wezmą:

  • Aleksandra Rafałowska z kl. IVb
  • Izabela Ptak z kl. IVb
  • Lidia Płaczek z kl. IVb
  • Artur Karwowski z kl. IIImg