Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

XVIII Konkurs im. Senatora dr Jana Stypuły na najlepszą p r a c ę k o n k u r s o w ą dla uczniów klasy weterynaryjnej w ZSWiO Nr 7 w Łomży

XVIII Konkurs im. Senatora dr Jana Stypuły na najlepszą

p r a c ę k o n k u r s o w ą

dla uczniów klasy weterynaryjnej w ZSWiO Nr 7 w Łomży

W roku szkolnym 2020/2021 do ostatniego etapu Konkursu zakwalifikowane zostały prace autorstwa:

  1. Joanny Darmetko

Tytuł pracy konkursowej: „Inseminacja klaczy”

Opiekun: mgr inż. Marcin Sielawa

  1. Sandry Golińskiej

Tytuł pracy konkursowej: Rola technika weterynarii jako asystenta w zabiegu osteosyntezy kości długich u psa”

Opiekun: lek wet. Adam Ołdziejewski

Nagrodą w Konkursie jest indeks na I rok Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

w Warszawie

Ostatni etap Konkursu – prezentacja prac konkursowych odbędzie się 06.07.2021

w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Zdjęcia autorek z realizacji prac konkursowych w pliku