Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

„Weta” w programie Stypendia św. Mikołaja

Marzymy o tym, aby w naszej szkole nie było ani jednego ucznia, który z powodu trudnej sytuacji finansowej nie może rozwijać swoich pasji i zainteresowań. Dlatego przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu stypendialnego Stypendia św. Mikołaja.

Stypendia dedykowane są uczniom zdolnym, zaangażowanym społecznie pochodzącym z rodzin o niewysokich dochodach. Wspólnie możemy pomóc rozwinąć im skrzydła!

Kryteria przyznania stypendium:

  • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł
  • średnia z ocen z roku poprzedzającego przyznanie stypendium jest nie niższa niż 4,0
  • zaangażowanie społeczne i osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne oraz aktywność społeczno-kulturalna.

Stypendia są przyznawane na podstawie regulaminu przez szkolną komisję stypendialną.

Wszystkich zainteresowanych stypendiami św. Mikołaja zapraszamy do kontaktu ze szkolnym koordynatorem programu stypendialnego: Magdaleną Budziszewską – pedagog szkolny.

Do wsparcia programu Stypendia św. Mikołaja przekonuje nestor polskiego aktorstwa Franciszek Pieczka, który od lat go wspiera: Stypendia są bardzo potrzebne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy rozwarstwienie ekonomiczne jest tak ogromne. Dzieci z biednych rodzin, nawet jeżeli są zdolne, nie pójdą dalej się uczyć. Nasze państwo nie jest zbyt prężne we wspieraniu słabszych. Trzeba wyrównać te szanse i pomagać jak kto może. Nie trzeba fundować całego stypendium, ale gdyby tak skrzyknęło się parę osób to wtedy grosz do grosza i uzbiera się spora sumka. Z całego serca popieram program Stypendia św. Mikołaja!

Chcesz wesprzeć uczniów z naszej szkoły? Przekaż dedykowaną darowiznę na stypendia w naszej szkole. (100% przekazanej kwoty zostanie przekazane potrzebującemu uczniowi)

Nr szkolnego subkonta: PL58109000049149000000000595

Więcej informacji o programie stypendialnym na stronie Fundacji Świętego Mikołaja, która zarządza programem: www.mikolaj.org.pl/stypendia-sw-mikolaja/