Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

"Weta" w "Obiektywie"

22 października 2021r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole ekipę Telewizji Białystok. Uczniowie kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych Eweliny Karpińskiej - Siwek i Anny Gołębiewskiej przygotowali desery na bazie jabłek do programu „Teleexpress na deser” . Pani redaktor Ewa Mamińska z TVP Białystok przeprowadziła wywiad z uczennicami Katarzyną Małachowską z kl. IId i Wiktorią Gawecką z kl. IIc TŻiUG oraz opiekunami dotyczący technologii przygotowania deserów.

Wydarzenie to będzie można obejrzeć w niedzielę 24 października o 17:30 po „Telexpressie extra”.