Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

"WETA" DLA ARKI