Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

SZKOLNE CZYTANIE DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ

11 września w Wecie, jak co roku, odbyło się Szkolne Czytanie Dzieł Literatury Polskiej. W tym roku uczniowie i nauczyciele przypomnieli powieść Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”. Na głównym holu szkoły wybrzmiały żywe dialogi między Benedyktem i Fabianem, między Justyną i Jankiem, ale też obrazowe opisy nadniemeńskiej przyrody.