Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Rok 1991. Wizyta Papieża Polaka Jana Pawła II w Łomży

Ubi Petrus – ibi Christus!
Tymi słowami został powitany pamiętnego czerwca 1991r. w Łomży, Papież Jan Paweł II w uroczystym powitalnym przemówieniu wygłoszonym, przez ówczesnego ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza. Ziemia łomżyńska była wtedy odwiedzona przez Ojca Świętego w trakcie Jego IV Pielgrzymki do ziemi polskiej.

Podczas dwudniowej wizyty (4-5 czerwca 1991 roku) Jan Paweł II spotkał się z wiernymi na placu przy budowanym wówczas Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz z pielgrzymami litewskimi w łomżyńskiej katedrze. Ojciec Święty dokonał też koronacji cudownego obrazu Matki Pięknej Miłości z łomżyńskiej katedry oraz poświęcił gmach Wyższego Seminarium Duchownego.

Jako mieszkańcy ziemi łomżyńskiej, możemy w tym szczególnym dniu przywołać osobiste wspomnienie jego Wielkiej Postaci z pielgrzymki, którą ten Święty Człowiek w sposób szczególny naznaczył miasto Łomżę. 4. czerwiec 1991r do końca życia pozostanie w pamięci dla witających Papieża mieszkańców i gości ziemi łomżyńskiej.

Krótka, ale wypełniona intensywną treścią wizyta w Łomży Ojca Świętego poza wymiarem duchowym, pozostawiła członkom naszej społeczności również swoje niezatarte do dnia dzisiejszego ślady materialne. Do dzisiaj możemy podziwiać Pomnik Jana Pawła II na dziedzińcu seminaryjnym Placu Jana Pawła II autorstwa warszawskiego profesora Gustawa Zemły, czy też umiejscowione w prezbiterium Katedry łomżyńskiej dzieło mediolańskiego profesora Enrico Manfrini – popiersie Jana Pawła II. O papieskich odwiedzinach świadczy także pamiątkowa Tablica w łomżyńskim Domu Biskupim oraz w prezbiterium Katedry Łomżyńskiej, jak również pomnik upamiętniający miejsce Jego w Łomży lądowania.
Odpowiedź na pytanie o to, czy i w jakim wymiarze Wielkie dziedzictwo i przesłanie duchowe Świętego Jana Pawła II przeniesie w przyszłość nasza łomżyńska społeczność, pozostanie już do wypełnienia indywidualną treścią przez każdego z nas.