Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Ósmoklasisto, wybierz "WETĘ"!

Jesteś uczniem 8 klasy, więc już teraz pomyśl o wyborze szkoły średniej. Mamy dla Ciebie atrakcyjną propozycję!

Swoje pasje, zainteresowania oraz wiedzę możesz zdobywać w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży na kierunkach kształcenia:

- technik weterynarii

- technik technologii żywności

- technik przetwórstwa mleczarskiego

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik architektury krajobrazu

- technik agrobiznesu

- technik pszczelarz - NOWOŚĆ

- technik przemysłu mody - NOWOŚĆ

- liceum ogólnokształcące

• klasa o profilu kosmetyka z elementami wizażu- NOWOŚĆ

• klasa o profilu aranżacja wnętrz z elementami florystyki - NOWOŚĆ

• klasa o profilu dietetyka – fitness- NOWOŚĆ

• klasa o profilu strażackim z elementami ratownictwa medycznego

- NOWOŚĆ

- 3 - letnia szkoła branżowa I stopnia

• przetwórca mięsa

• ogrodnik

Nowoczesne technologie dydaktyczne

Profesjonalny sprzęt multimedialny i komputerowy, w który wyposażone są pracownie lekcyjne, pozwoli Ci rozwijać się efektywniej i szybciej w zakresie wybranego kierunku kształcenia. W naszej szkole będziesz uczył się w Sali Integracji Społecznej, Pracowni Gastronomicznej, Centrum Ruchu Drogowego czy nowoczesnej sali języków obcych.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna przygotuje Cię z powodzeniem do egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dzięki tym egzaminom możesz kontynuować naukę na uczelniach wyższych, jednocześnie posiadając tytuł technika, tak pożądany obecnie na rynku pracy.

Dodatkowe kompetencje biznesowe

Po lekcjach możesz uczęszczać na zajęcia w ramach projektu unijnego „Rynek pracy otwarty na młodych techników”. Zajęcia projektowe nie tylko dadzą praktyczną wiedzę o rynku pracy, ale także rozwiną Twoje kompetencje biznesowe i wzmocnią Twoją markę osobistą. Swoją wiedzę poszerzysz również w czasie wycieczek edukacyjnych w kraju i za granicą, np. praktyki zawodowe w Niemczech i wizyty studyjne na Litwie. Możesz także korzystać z licznych kół zainteresowania w naszej szkole. W przerwie od nauki odwiedzisz sklepik ze specjalną strefą ucznia, kącik relaksu, pracownię socjoterapeutyczna i oranżerię. Tu zrelaksujesz się i miło spędzisz czas ze znajomymi.

Współpraca z firmami z regionu to szansa na zatrudnienie

Szkoła jako pierwsza w regionie utworzyła tzw. klasy patronackie, które pozwalają na zdobycie doświadczenia zawodowego w firmach współpracujących ze szkołą. Korzyści są znaczące. Uczniowie z naszego technikum współpracują ze specjalistami, obsługują nowoczesny sprzęt i nabierają zawodowego doświadczenia, potrzebnego w pracy zawodowej po ukończeniu szkoły. To bezcenny kapitał, który pozwoli Ci na bezpośrednie przejście z etapu edukacji do pierwszej pracy lub rozwinięcia swojej działalności. Przygotowana grupa absolwentów to także gotowy zespół pracowników, który może rozwijać swoje kompetencje w firmie w której odbywają się praktyki.

Inicjatywy charytatywne, konkursy

Jako pierwsi i jedyni utworzyliśmy klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dały szansę na zintegrowanie się ze środowiskiem rówieśników.

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który organizuje wiele ciekawych inicjatyw: apele, dyskoteki, święta okolicznościowe.

W tradycję ZSWiO Nr 7 w Łomży wpisało się Święto Szkoły – „Pupile Wety” organizowane od ponad 14 lat na rzecz potrzebujących ludzi, zwierząt i organizacji oraz „Bojanusy” – konkurs dla wyróżniającej się młodzieży w dziedzinie weterynarii, gastronomii, architektury krajobrazu, agrobiznesu, sportu, języka polskiego, angielskiego itd. Uczniowie głosują również na Mistrza Koleżeństwa.

Masz szansę na indeks SGGW bez egzaminów!

Szkoła od wielu lat współpracuje ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Organizujemy konkurs, w którym możesz wziąć udział i zdobyć indeks wyższej uczelni bez egzaminów na prestiżowy Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

Poznaj naszą szkołę i wejdź na www.wetalomza.pl

Zobacz, co wrzucamy na Facebook facebook.pl/wetalomza

Do zobaczenia!