Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Echo Światowych Dni Żywności w twórczości uczniów łomżyńskiej „Wety”

„Wygrywanie to nie kończenie biegu na pierwszym

miejscu. To nie jest pokonywanie innych.

To jest pokonywanie samego siebie [ ……] i przekształcanie

swoich marzeń w rzeczywistość”. [ Kilian Jornet]

Echo Światowych Dni Żywności w twórczości uczniów łomżyńskiej „Wety”

Poszanowanie życia, zdrowia oraz środowiska naturalnego w solidarności z innymi to główne cele projektu realizowanego przez młodzież Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych Elżbiety Jarota i Eweliny Karpińskiej Siwek.

Ważną formę sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności dotyczących globalnych problemów wyżywienia oraz przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom w tym zakresie w środowisku lokalnym stanowił konkurs plastyczny przeprowadzony wśród uczniów szkoły.

Swoje prace przedstawiło 42 osoby z różnych kierunków kształcenia

Dnia 9 lutego br. komisja w składzie:

-mgr Dorota Karczewska-przewodnicząca Jury

- mgr inż. Elżbieta Jarota-członek

- mgr inż. Ewelina Karpinska Siwek – członek

oceniła wykonane przez młodzież dzieła.

Dobra znajomość tematu, jasno określony cel, wrażliwość i estetyczne wyrażanie stanów duszy w „ uczniowskich obrazach” świadczą o wysokim poziomie intelektualnym i artystycznym zgłoszonych prac.

„ Wszyscy uczestnicy wyróżnili się ogromnym wkładem pracy i pięknym przedstawieniem tematu ręką młodego artysty”-stwierdziła pani przewodnicząca Dorota Karczewska.

Oto wyniki konkursu:

I – Julia Michalska kl.1f

II-Justyna Ostrowska kl. 1f

II- Szymon Krysiak kl.1e

III-Oliwia Witt kl. II f

III – Oliwia Polkowska kl. If

Wyróżnienia otrzymali:

- Julia Ponichtera kl. Ie

- Dominika Piotrowska kl.II i

- Maria Olszewska kl. I e

- Magdalena Sierzputowska kl. Ic

- Karol Zaniewski kl. Ie

Na zwycięzców czekają cenne nagrody .Uczestnikom składamy gratulacje i życzymy satysfakcji z dobrze wypełnionego zadania.