Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Drodzy Uczniowie, zapoznajcie się z terminami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH
I OGÓLNOKSZYAŁCĄCYCH NR 7
W ŁOMŻY

Lp.

Data

Dzień

Godzina

Rodzaj egzaminu

Kwalifikacja

Klasa

Sala

11.01.2021

poniedziałek

09:00

praktyczny D

R.09

popr

SGIM

11.01.2021

poniedziałek

09:00

praktyczny D

RL.21

popr

11.01.2021

poniedziałek

09:00

praktyczny D

RL.10

popr

11.01.2021

poniedziałek

13:00

praktyczny D

R.06

popr

s. 10

11.01.2021

poniedziałek

13:00

praktyczny D

RL.07

IV H

11.01.2021

poniedziałek

13:00

praktyczny D

R.11

popr

11.01.2021

poniedziałek

13:00

praktyczny D

RL.22

IV i

11.01.2021

poniedziałek

13:00

praktyczny D

TG.16

IV B, IV C, IV D

SGIM

11.01.2021

poniedziałek

13:00

praktyczny D

T.15

popr

12.01.2021

wtorek

10:00

pisemny

T.04

popr

SGIM

12.01.2021

wtorek

10:00

pisemny

TG.07

popr

12.01.2021

wtorek

10:00

pisemny

RL.21

popr

12.01.2021

wtorek

10:00

pisemny

RL.10

popr

12.01.2021

wtorek

12:00

pisemny

RL.07

IV H

s. 10

12.01.2021

wtorek

12:00

pisemny

RL.22

IV i

12.01.2021

wtorek

12:00

pisemny

TG.16

IV B, IV C, IV D

SGIM

12.01.2021

wtorek

14:00

pisemny

RL.11

IVE, IV F

SGIM

12.01.2021

wtorek

14:00

pisemny

RL.11

PSZ, popr

24.01.2021

niedziela

08:00

praktyczny W

RL.11

IV E

43

24.01.2021

niedziela

12:00

praktyczny W

RL.11

IV E

43

24.01.2021

niedziela

16:00

praktyczny W

RL.11

IV E

43

25.01.2021

poniedziałek

08:00

praktyczny W

RL.11

IV E

43

25.01.2021

poniedziałek

12:00

praktyczny W

RL.11

IV F

43

2.01.2021

poniedziałek

16:00

praktyczny W

RL.11

IV F

43

26.01.2021

wtorek

08:00

praktyczny W

RL.11

IV F

43

26.01.2021

wtorek

12:00

praktyczny W

RL.11

IV F

43

26.01.2021

wtorek

16:00

praktyczny W

RL.11

IV F

43