Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

83. Rocznica śmierci ojca polskiej Niepodległości

2. stycznia 1939 roku w Drozdowie zmarł Roman Dmowski. Od jego śmierci minęły już 83 lata. Mimo to pamięć o tym wybitnym polskim polityku, mężu stanu nie gaśnie.

Roman Dmowski to przywódca i ideolog Narodowej Demokracji. W młodości należał do Ligi Polskiej, którą w 1893 roku przekształcił w tajną Ligę Narodową, organizację, której celem było narodowe przebudzenie Polaków oraz wzrost ich samoświadomości we wszystkich zaborach. Przez swoją niepodległościową działalność był zmuszony do opuszczenia zaboru rosyjskiego. Zamieszkał we Lwowie, gdzie objął redakcję dwutygodnika „Przegląd Wszechpolski” i współtworzył Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne.

Do niepodległości chciał dążyć etapami. Jednym z etapów miało być połączenie rozdzielonych polskich ziem. W sierpniu 1917 roku utworzył w Lozannie Komitet Narodowy Polski, który wkrótce zaczął być uważany przez państwa ententy za jedynego przedstawiciela odradzającej się Rzeczypospolitej.

Wraz z Ignacym Paderewskim reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie 29 stycznia wygłosił 5-godzinne exposé dotyczące całości polskich żądań, które sam od razu płynnie przekładał na język angielski i francuski. W imieniu Rzeczpospolitej wraz z Paderewskim 28 czerwca 1919 roku podpisał traktat wersalski.

https://historia.wprost.pl/ciekawostki-historyczne/10541943/nie-tylko-jozef-pilsudski-i-roman-dmowski-ojcowie-niepodleglosci-to-im-zawdzieczamy-odrodzenie-polski.html