Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Strefa rodzica

W imieniu Dyrekcji i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży serdecznie zapraszamy na „ W y w i a d ó w k ę ” w dniu 14 stycznia 2018 roku o godzinie 10.00

Program :

  • Wystąpienie Dyrektora szkoły Bogumiły Olbryś
  • Część artystyczna
  • Wystąpienie Pedagog Katarzyny Karolak (programy profilaktyczne realizowane w szkole, realizacja nowego programu „ Nietrzeźwi kierowcy” – Co Ty Rodzicu możesz zrobić w tej sprawie?)
  • Spotkanie z wychowawcami klas

Licząc na niezawodne przybycie, pozostajemy z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły - BOGUMIŁA OLBRYŚ