Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Strefa rodzica

Szanowni Rodzice!

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna ZSWiO Nr 7 w Łomży zapraszają Państwa na zebranie śródroczne, które odbędzie się 10.02.2019r - niedziela, o godz. 10.00 w gmachu szkoły.

Licząc na niezawodne przybycie, pozostajemy z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły - BOGUMIŁA OLBRYŚ