Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla branży gastronomicznej.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla branży gastronomicznej w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”