Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

"Rynek pracy otwarty na młodych techników"

„Rynek pracy otwarty na młodych techników” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który od roku szkolnego 2019/2020 jest realizowany w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. Młodzież, kształcąca się na kierunkach technik weterynarii oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, może zdobywać nowe wiadomości i umiejętności, dzięki udziałowi w projektowych zajęciach.

W październiku, listopadzie i grudniu realizowano poniższe zadania projektowe:

"Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna"

"Wiedza i praktyka w nowoczesnej hodowli zwierząt"

"Zajęcia z groomingu"

"Produkcja potraw i zdrowej żywności oraz ocena sensoryczna TŻiUG

"Równe szanse zawodowe w nabyciu kwalifikacji zawodowych technika żywienia i usług gastronomicznych"

"Nowoczesne technologie kulinarne"

"Kuchnia dietetyczna"

"Zajęcia z carvingu"

"Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących CHEMIA"

"Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących BIOLOGIA"

"Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących - MATEMATYKA"

"Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka obcego zawodowego TELC"

"Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka obcego zawodowego JĘZYK ANGIELSKI"

"Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka obcego zawodowego JĘZYK NIEMIECKI"

Nauczyciele uczących języków obcych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli w spotkaniach „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli”.