Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Organizacja kursów branża weterynaryjna

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla branży weterynaryjnej w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”