Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

"Rynek pracy otwarty na młodych techników"

Organizacja kursów branża weterynaryjna

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla branży weterynaryjnej w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”...

"Rynek pracy otwarty na młodych techników"

„Rynek pracy otwarty na młodych techników” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który od roku szkolnego 2019/2020 jest realizowany w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży....

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla branży gastronomicznej.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla branży gastronomicznej w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”...

Dostawa z instalacją sprzęt komputerowy-ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa z instalacją sprzęt komputerowy-ogłoszenie o udzieleniu zamówienia...

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - informacja z otwarcia ofert

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - informacja z otwarcia ofert...

Dostawa z instalacją sprzęt komputerowy - Informacja z otwarcia ofert

Dostawa z instalacją sprzęt komputerowy - Informacja z otwarcia ofert...

Dostawa z instalacją sprzęt komputerowy- odpowiedzi na pytania

Dostawa z instalacją sprzęt komputerowy- odpowiedzi na pytania...

Dostawa z instalacją sprzęt komputerowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty...

Pomoce dydaktyczne

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla branży weterynaryjnej w ramach projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”...

Programy branża weterynaryjna

Zakup i dostawa programów komputerowych dla branży weterynaryjnej w ramach projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników...