Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

"Rynek pracy otwarty na młodych techników"

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI W ZAŁĄCZNIKU...

ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU

ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU W ZAŁĄCZNIKU...

Rynek pracy otwarty na młodych techników

W dniu 13 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie promocyjno – informacyjne dotyczące projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach EFS. Projekt realizowany jest od 01.08.2019 r. w ramach RPOWP 2014-2020...

Rynek pracy otwarty na młodych techników-prezentacja

Zapraszamy do pobrania prezentacji....

Dokumentacja rekrutacyjna

Dokumentacja rekrutacyjna ( formularz, oświadczenie, deklaracja, rezygnacja) w załączniku...