Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Zapytanie ofertowe- zakup podręczników, książek, materiałów dydaktycznych dla branży weterynaryjnej jako wyposażenie stanowiska pracy stażysty w ramach projektu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą”