Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Zapytanie ofertowe-zakup odzieży ochronnej dla branży weterynaryjnej jako wyposażenie stanowiska pracy stażysty w ramach projektu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą”