Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Wynik zapytania ofertowego- na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ZSWiO nr 7 w Łomży- uczestników Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli w ramach projektu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą”