Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Wybór najkorzystniejszej oferty pięciodniowe warsztaty szkoleniowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pięciodniowe warsztaty szkoleniowe w załączniku