Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Unieważnienie postępowania na zakup sprzętu specjalistycznego dla branży weterynaryjnej jako wyposażenie stanowiska pracy stażysty w ramach projektu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą”