Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Młody technik młodym przedsiębiorcą

Warsztaty szkoleniowe z projektu „Młody technik młodym przedsiębiorcą”

Poznanie zasad funkcjonowania ośrodka agroturystycznego, praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, podstawy prawne w prowadzeniu działalności to tylko niektóre z zagadnień, którymi zajmowała się młodzież uczestnicząca w projekcie „Młody t...

Oferta wycieczki -targi Warszawa

Zaproszenie do złożenia oferty -na realizację: jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Warszawy- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie w ramach projektu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą” współfinansowany w ramach Regionalnego...

„Weta” na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach projektu „Młody technik młodym przedsiębiorcą”

W dniach 16 - 18 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się najważniejsze spotkanie firm sektora MŚP w Europie. Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. W czasie Europejskiego K...

Konferencja z projektu „Młody technik młodym przedsiębiorcą” pt. „Wyzwania współczesnego rynku pracy”

„Znajdź pracę, którą lubisz, a do końca życia nie będziesz musiał pracować” Konfucjusz Czym jest rynek pracy i jakie czynniki nim rządzą? Czy na jego rozwój i funkcjonowanie mają wpływ system wartości lub życie rodzinne? Jaki jest obecnie udział kobi...

Wybór najkorzystniejszej oferty pięciodniowe warsztaty szkoleniowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pięciodniowe warsztaty szkoleniowe w załączniku...

Wynik zapytania ofertowego - wycieczka Katowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wycieczka Katowice....

Zaproszenie do złożenia oferty na oferty na realizację: "Pięciodniowych warsztatów szkoleniowych”

Zaproszenie do złożenia oferty na oferty na realizację:” pięciodniowych warsztatów szkoleniowych”...

Zapytanie ofertowe - wycieczka do Katowic

przedstawienie oferty na realizację: dwudniowej wycieczki edukacyjnej do Katowic-udział w : „Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw” oraz w „Targach Biznes Expo” w ramach projektu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą” W załączeniu zapy...

Wyposażenie stanowiska pracy stażysty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu specjalistycznego jako wyposażenie stanowiska pracy stażysty w ramach projektu "Młody technik-młodym przedsiębiorcą"...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu specjalistycznego jako wyposażenie stanowiska pracy stażysty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu specjalistycznego jako wyposażenie stanowiska pracy stażysty w ramach projektu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlas...