Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Harmonogram zajęć w r.szk. 2017/2018

FORMA ZAJĘĆ

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

PROWADZĄCY

P. SIATKOWA CHŁ.

WTOREK

CZWARTEK

17.00-18.30

15.30-17.00

PRZEMYSŁAW CIUCHNICKI

P. SIATKOWA DZ.

PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

18.30-20.00

18.30-20.00
TOMASZ WOJEWODA