Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Wydarzenia

Samorząd uczniowski organizuje lub współorganizuje następujące wydarzenia szkolne:

Konkurs „Uczniowie Mistrza Bojanusa”

Święto szkoły „Pupile Wety”

Wybory Przewodniczącego SU

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Gwiazdka dla psa

Mikołajki

Domek Pastora

Maraton pisania listów

Warsztaty dziennikarskie

Dzień Samorządności

Dni otwarte

Dyskoteki szkolne

Zakończenie roku szkolnego klas czwartych

Samorząd uczniowski organizuje lub współorganizuje następujące wydarzenia szkolne:

Konkurs „Uczniowie Mistrza Bojanusa”

Święto szkoły „Pupile Wety”

Wybory Przewodniczącego SU

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Gwiazdka dla psa

Mikołajki

Domek Pastora

Maraton pisania listów

Warsztaty dziennikarskie

Dzień Samorządności

Dni otwarte

Dyskoteki szkolne

Zakończenie roku szkolnego klas czwartych