Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

WOLiderki z "WETY"

8 grudnia 2018 roku w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku odbyła się uroczysta gala WOLiderów 2018, będąca podsumowaniem projektu organizowanego przez Fundację Czwarty Wymiar pt. „Małe Ojczyzny, wielkie serca-lokalny wolontariat w działaniu”. Koordynatorem projektu jest Pani Iwona Grzesiuk z Fundacji Czwarty Wymiar z Białegostoku, a liderkami z łomżyńskiej "WETY" - Justyna Gomułka i Izabela Bągard-uczennice klasy II E. Dziewczęta zostały zgłoszone do projektu przez wychowawczynię i opiekunkę SU, panią Monikę Kalinowską. Jednym z założeń projektu był udział w warsztatach w Tykocinie. Podczas nich Młode Liderki dowiedziały się, co to znaczy być liderem, jak działa wolontariat, jak realizować oddolne inicjatywy. Dzięki zdobytej wiedzy, dziewczęta zorganizowały akcję charytatywną „WETA rozumie, WETA pomaga”, w ramach której zgromadziły środki na hipoterapię dla osób niepełnosprawnych. Dumy z dokonań Justyny i Izabeli nie kryje dyrektor ZSWiO Nr 7 w Łomży, pani Bogumiła Olbryś, która zaznacza, że zadaniem szkoły jest nie tylko wychowywanie i nauczanie, ale również rozbudzanie w uczniach pasji, dzięki którym młodzi ludzie stają się wrażliwi na drugiego człowieka.

Podczas uroczystej gali w Białymstoku Młode Liderki zaprezentowały i omówiły cele zorganizowanej w "WECIE" akcji charytatywnej oraz wskazały efekty swoich działań. Uwieńczeniem gali było odebranie przez dziewczęta certyfikatu ukończenia projektu.

Projekt został sfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Narodowy Instytut Wolności. Liderkom w tym dniu towarzyszyła pani Joanna Włostowska