Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Skład Samorządu Uczniowskiego

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniach 17-18 listopada 2016 r.

powołano Radę Samorządu Uczniowskiego

w składzie:

Lucyna Bunkowska Natalia Bastek
  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Lucyna Bunkowska, kl. I f

  • zastępca Przewodniczącego Samorządu uczniowskiego – Natalia Bastek, kl. II b

  • Skarbnik – Kacper Serwatko, kl. II c

  • Sekretarz – Katarzyna Chojnowska, kl. I c

  • Sekcja kulturalna – Laura Kobryńska, kl. I i, Aleksandra Ruszkowska, kl. II e

  • Sekcja porządkowa – Andrzej Tyc, kl. I d, Damian Kotowski, kl. II h, Piotr Mieczkowski, kl. II f.

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego są : pani Justyna Zaczek i pani Monika Kalinowska