Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Działania koła w roku szkolnym 2016/2017

Działania koła w roku szkolnym 2016/2017:

 1. nawiązanie współpracy z opiekunek szkolnego Koła Caritas p. Lucyną Przychodzeń,
 2. nawiązanie współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, Podlaskim Zarządem Okręgowym, Zarządem Rejonowym w Łomży,
 3. nawiązanie współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Oddział Terenowy w Łomży,
 4. przyłączenie się do Kampanii Społecznej „Pola Nadziei” w roku szkolnym 2016/2017, w ramach współpracy z Fundacją "Pomóż Im" z Białegostoku,
 5. udział członków koła w kursie wolontariatu w ramach współpracy z Fundacją "Pomóż Im" z Białegostoku, w ramach kampanii społecznej POLA NADZIEI,
 6. stworzenie na terenach zielonych przed szkołą Pól Nadziei, czyli poletek z żonkilami,
 7. przeprowadzenie wśród uczniów Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 akcji promującej honorowe oddawanie krwi „ Łączy nas krew, która ratuje życie”,
 8. przeprowadzenie akcji oddawania krwi 20.10 2016, 36 uczniów oddało 16 litrów krwi,
 9. przeprowadzenie akcji oddawania krwi 14.03.2017,36 uczniów oddało 16,1 litrów krwi,
 10. pomoc w zbiórce żywności w szkole z przeznaczeniem jej dla uczniów najbardziej potrzebujących. Zebrano 300 kg i przygotowano 33 paczki dla naszych uczniów,
 11. zbiórka żywności dla Domu Samotnej Matki i Nieławicach – akcja przeprowadzona wspólnie z Kołem Caritas wraz z opiekunką p. Lucyną Przychodzeń, koordynatorką akcji była p. w-ce dyrektor Joanna Norowska. Zebrano 53 kg żywności,
 12. wraz ze Szkolnym Kołem Caritas zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy konkurs plastyczny pt: „Bezpieczna szkoła”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas pierwszych. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni przez dyrekcję szkoły a nagrody wręczone na uroczystym apelu szkolnym. Koordynatorem konkursu była p. w-ce dyrektor Joanna Norowska,
 13. udział w charytatywnej akcji Żonkilowe Pola Nadziei w łomżyńskiej Galerii Veneda.

Opiekun szkolnego koła PCK

Aleksandra Dzbeńska