Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Czym się zajmujemy...

Szkolne koło PCK tworzą uczniowie, którzy chcą świadomie zostać honorowymi dawcami krwi, którzy chcą nieść pomoc innym, potrafią organizować akcje charytatywne jak również w nich uczestniczą.

Współdziałanie nauczyciela i ucznia powinno być świadome i celowe. We współczesnym świecie bardzo ważne jest uwrażliwienie młodego człowieka na potrzeby innych. Oddawanie krwi ratuje życie i uczy solidarności, podobnie jak organizacja akcji charytatywnych. Uczeń, który świadomie i z pełnym przekonaniem uczestniczy w akcji oddawania krwi dzieli się cząstka siebie dla dobra innych. Wie, że krew jest darem życia i cenną tkanką łączną. Wie kiedy, ile i w jakich warunkach może oddać krew.

Cele główne szkolnego koła PCK:

  • Propagowanie i popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności,
  • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych dla potrzebujących.

Działania szkolnego koła PCK:

  • Współpraca z Podlaskim Oddziałem Okręgowym PCK Oddział Rejonowy w Łomży,
  • Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez PCK,
  • Współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży,
  • Organizowanie akcji oddawania krwi w ZSWiO Nr 7 w Łomży,
  • Współpraca ze szkolnym kołem Caritas, Panią Lucyną Przychodzeń,
  • Organizacja pomocy dla potrzebujących uczniów ZSWiO Nr 7 w Łomży przy współpracy z opiekunek szkolnego koła Caritas.

Opiekun szkolnego koła PCK

Aleksandra Dzbeńska