Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Plan pracy koła gastronomicznego w roku szkolnym 2016/2017

Koło gastronomiczne w bieżącym roku szkolnym skupia uczniów klas Technikum żywienia i usług gastronomicznych, Technikum technologii żywności specjalność cukiernik oraz wszystkich zainteresowanych tematyką żywieniową. Wspólnie planujemy działania które spełniają oczekiwania, poszerzają wiadomości i umiejętności zawodowe uczniów a zarazem przyczyniają się do promowania szkoły w środowisku lokalnym;

  • aktywne uczestnictwo w promowaniu szkoły w imprezach lokalnych miasta Łomża
  • Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami społeczności lokalnej
  • Prezentacje , pokazy , odczyty o tematyce żywieniowej w placówkach oświaty (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)
  • Organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad o tematyce żywieniowej :Olimpiada Wiedzy i Umiejętności rolniczych blok gastronomiczny, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, konkurs cukierniczy w ramach Targów Expo-Sweet
  • Udział w konferencjach naukowych o tematyce żywieniowej
  • Uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich przeznaczonych dla młodzieży podejmujących zagadnienia zdrowej żywności i zdrowego stylu życia
  • Redagowanie artykułów o tematyce żywieniowej w mediach lokalnych i gazetce szkolnej
  • Kształcenie umiejętności dekoracji potraw i stołów metodą carvingu
  • Kształcenie umiejętności praktycznych sporządzania potraw i napojów
  • Udział młodzieży w wycieczkach edukacyjnych na Targi Expo-Sweet i Targi gastronomiczne, Targi Regionalne w Warszawie

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu i według potrzeb środowiska lokalnego

Opiekunowie koła gastronomicznego: Elżbieta Jarota i Ewelina Karpińska-Siwek