Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Dendrologiczne zajęcia praktyczne

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Łomża , dnia 9 października 2018 roku , przyszli architekci krajobrazu z klasy II i III, odbyli zajęcia praktyczne z roślin ozdobnych z zakresu dendrologii w Szkółce Leśnej w Kołakach Wietrzychowo, koło Małego Płocka. Organizatorem wyjazdowych zajęć była pani Ewa Czerska. W opiece nad młodzieżą pomagali rodzice uczniów i pan Paweł Grygo.

Pan leśniczy Paweł Kołbuc z wielką pasją opowiadał o urokach lasu, omówił organizację szkółki, sposoby rozmnażania drzew i krzewów, sposoby pozyskiwania nasion z wyselekcjonowanych drzew.

Zobaczyliśmy nowoczesne urządzenia do nawadniania, zamgławiania, nawożenia roślin oraz do sterowania temperaturą i wilgotnością.

Młodzież miała możliwość poznania większości roślin drzewiastych uprawianych w naszej strefie klimatycznej w stadium siewek oraz kilkudziesięcioletnich egzemplarzy.

Efektem wizyty w szkółce będą zielniki, do wykonania których uczniowie zbierali liście z drzew i krzewów. Jest to znakomita pomoc dydaktyczna w nauce morfologii, wymagań i zastosowania drzew i krzewów.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy Szkółkę w Rogienicach, gdzie zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez właściciela, pana Paluszkiewicza, który pokazał nam linię technologiczną napełniania doniczek substratem. Zmechanizowanie tej czynności znacząco poprawia efektywność pracy.

W tej szkółce, oprócz drzew, mogliśmy rozpoznawać wiele gatunków bylin i traw ozdobnych.

Na pamiątkę wyjazdu, osoby mające ogrody, zaopatrzyły się w interesujące gatunki drzew.

Pełni wrażeń i bogaci o wiedzę wróciliśmy do szkoły. Tego typu zajęcia pozwalają uczniom na połączenie teorii z praktyką.