Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Technik Weterynarii

Siedem kontynentów w jeden dzień - Uczestnicy projektu "Młody technik - młodym przedsiębiorcą" na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Nadarzynie

Wyprawa okazała się PODRÓŻĄ MARZEŃ dla uczestników projektu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą” realizowanego w ZSW i O Nr7 w Łomży. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie kształcący się na kierunkach: TECHNIK AGROBIZNESU- 9 uczestników i TECHNIK WETE...

Oferta pracy dla technika weterynarii

Gabinet Weterynaryjny Brzeski i Wspólnicy z Giżycka zatrudni Technika Weterynarii. Oferujemy atrakcyjną pracę w młodym i profesjonalnym zespole, polegającą na bezpośredniej współpracy z lekarzami weterynarii specjalizującymi się w obsłudze ferm drobiu....

Uczestnicy projektu „Młody technik młodym przedsiębiorcą” na VIII Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W dniach 17 - 19 października 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się najważniejsze spotkanie firm sektora MŚP w Europie. Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat...

„Weta” w Venedzie 2018

Światowy Dzień Zwierząt stał się klejoną okazją do zorganizowania akcji w łomżyńskiej galerii Veneda. Nie mogło tam zabraknąć również przedstawicieli „Wety”, działających w Stowarzyszeniu Wszystkie Zwierzęta Duże i Małe. Opiekunowie w osobach: dr Joanny W...

,,Znaczenie pszczół dla człowieka i gospodarki”

25.09.2018 r. w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży odbył się wykład szkoleniowy pt. ,,Znaczenie pszczół dla człowieka i gospodarki”, który poprowadził Pan Mariusz Chachuła – pszczelarz pasjonat oraz nauczyciel pracujący na co...

"Weta" pomaga po raz trzynasty!

Nasz Rodak - Święty Jan Paweł II w liście z okazji osiemsetlecia urodzin św. Franciszka pisał: Zainteresowanie tą postacią nie tylko nie osłabło z biegiem czasu, ale głębiej zapadło w umysły i jeszcze bardziej się rozprzestrzeniło. Ludzie dlatego tak podz...

Jak działa układ rozrodczy krowy?

18 września 2018 roku odbył się wykład prowadzony przez dr hab. n. wet. Bartosza Pawlińskiego - adiunkta na SGGW w Warszawie. Tematyka wykładu dotyczyła anatomii i diagnostyki układu rozrodczego samicy na przykładzie bydła. Wykład cieszył się dużym zainte...

Anna Daria Koleszuk zwyciężczynią XV Konkursu im. Senatora dr Jana Stypuły

Anna Daria Koleszuk, absolwentka łomżyńskiej „Wety”, okazała się najlepsza w XV Konkursie im. dr nauk weterynaryjnych Jana Stypuły, Senatora Ziemi Łomżyńskiej o indeks na Wydział Medycyny Weterynaryjnej na SGGW w Warszawie. Podopieczna pana lek. wet. Piot...

Dominik, uczeń klasy II g, laureatem finału Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych we Wrocławiu

Dominik, uczeń klasy II g, laureatem finału Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych we Wrocławiu Dominik Bołtralik - uczeń klasy II, kierunku technik weterynarii został laureatem Etapu Centralnego XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Ro...

Praktyka zawodowa – technik weterynarii

Maj to miesiąc, w którym przyszli technicy weterynarii z ZSWiO Nr 7 w Łomży odbywają programowe praktyki zawodowe. Dzięki praktykom w zakładach leczniczych dla zwierząt, firmach usług inseminacyjnych, rzeźniach, laboratoriach i inspektoratach weterynaryjn...