Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

ŚWIATOWY DZIEŃ WETERYNARII

Jeżeli kochasz zwierzęta jak św. Franciszek,

ujrzysz Boga już tu na ziemi,

nie twarzą w twarz,

ale w spojrzeniu Jego stworzenia”.

Weterynaria jest nauką bliską sercu każdego człowieka. Służy zarówno ludziom, jak i braciom mniejszym, pozwala na osiąganie wysokiej produkcji, zachowanie dobrostanu zwierząt oraz zatrzymaniu przy nas małych przyjaciół na dłużej. Zwiększanie się świadomości dotyczącej zwierząt idzie w parze z rozwojem weterynarii, której święto ZSWiO Nr7 w Łomży celebrował już 25 kwietnia 2019 r. Z tej okazji w murach szkoły powitaliśmy wyjątkowych gości - panią Hannę Przeździecką - dyrektor zarządzającą P.H.Konrad, pana Leszka Wojewodę – Powiatowego Lekarza Weterynarii, dr Emiliana Kudybę - wiceprezesa Rady Europejskiej Unii Higienistów Weterynaryjnych (UEVH), lekarzy weterynarii - pana Marka Rutkowskiego oraz pana Wojciecha Surawskiego.

Pani Dyrektor Bogumiła Olbryś, podkreślając ogromną rolę lekarzy weterynarii w społeczeństwie, złożyła na ręce nauczycieli zawodu w „Wecie” podziękowania oraz życzenia wszelkiej pomyślności, a także sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, zapraszając równocześnie do udziału w konferencji zorganizowanej przez panią Annę Stypułkowską i pana Wojciecha Karpińskiego. Rozwój nauk weterynaryjnych na przestrzeni wieków przybliżyli zebranym Joanna Darmetko i Mateusz Gołaś z klasy II F.