Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Staże zawodowe u pracodawców

Kolejni uczniowie rozpoczynają staże zawodowe u pracodawców w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Młody technik - młodym przedsiębiorcą”.

Pani Dyrektor Bogumiła Olbryś podpisała kolejne umowy na staż zawodowy uczniów Technikum nr 7 na kierunkach technik weterynarii, technik agrobiznesu i technik technologii żywności. Łącznie w stażach weźmie udział 12 uczniów z ZSWiO Nr 7 w Łomży:

- 4 uczniów w firmie EDPOL Food &Innovation w Łomży,
- 2 uczniów w Zakładzie Piekarniczo - Cukierniczym s.c. Kazimierz, Jarosław
i Joanna Śledziewscy w Piątnicy,
- 2 uczniów w Gabinecie Weterynaryjnym "Anima" w Nowogrodzie,
- 2 uczniów w Lecznicy Małych Zwierząt - lek. wet.Wojciech Karpiński w Łomży,
- 2 uczniów w „OAZIE” - Prywatna Lecznica Dużych i Małych Zwierząt w Łomży.

W ramach projektu wyposażone zostaną stanowiska pracy stażystów u pracodawcy,
a uczniowie otrzymają stypendia stażowe.

Ze strony pracodawców umowy podpisali pan Wojciech Dąbrowski, pani Joanna Śledziewska, pani Joanna Cwalina, pan Wojciech Karpiński, pan Adam Ołdziejewski.