Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

Uczniowie klas Ie, IIf, IIIe,IIIg,IVe i IVf ZSWiO Nr 7 w Łomży w dniu 7 marca 2019r., wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”, organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Do konkursu uczniów klas IIf, IIIe, IVe i IVf przygotowywała pani Katarzyna Jasińska, a uczniów klasyIe i IIIg pani Katarzyna Chojnowska.

Celem konkursu było utrwalenie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności.

Konkurs polegał na rozwiązaniu w ciągu 45 minut 30 zadań testowych oraz zadania opisowego, w którym uczestnik musiał „opisać zjawiska chemiczne zachodzące wokół człowieka naturalnie”. Tematyka Konkursu nie wykraczała poza program nauczania.

Testy zostały wysłane do Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Prace oceni Jury powołane przez patronów naukowych Konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 30 maja 2019r.