Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Łomżyńska „WETA” stałym uczestnikiem Targów Edukacji i Pracy w Kolnie

Jubileuszowe X Targi Edukacji i Pracy odbywały się dnia 3 kwietnia 2019 r. w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie. Prezentowano oferty edukacyjne i pracy wielu szkół, w szczególności wyższych, instytucji oraz firm z różnych stron Polski min. z Białegostoku, Gdańska, Łomży, Ostrołęki, Kolna, Szczytna ,Giżycka, Białej Podlaskiej. Patronat nad imprezą sprawowały władze miasta i powiatu kolneńskiego.

Program Targów obejmował część oficjalną – z wystąpieniami zaproszonych gości, artystyczną- w wykonaniu młodzieży I LO z Kolna oraz zwiedzanie stoisk i spotkania indywidualne.

Ten ostatni punkt zgromadził najwięcej osób zainteresowanych , głównie uczniów klas maturalnych oraz absolwentów szkół średnich, gdyż przede wszystkim do nich był adresowany. Osoby, poszukujące własnej odpowiedzi co do dalszej kariery tzn. wyboru kształcenia i pracy w zawodzie po ukończeniu liceum lub technikum , mogły zapoznać się z nową bezpłatną formą zdobywania kwalifikacji, proponowaną przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży w postaci Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, dających w efekcie zawód technika weterynarii.

Uczniowie Izabela Bągard, Sandra Golińska i Piotr Dudziński pod opieką lek.wet. Jana Jaroty przygotowali stanowisko, które ukazywało realia i znaczenie wykonywania zawodu weterynarza , poprzez min.: prezentację badania klinicznego zwierząt oraz udzielania im pierwszej pomocy, propagowanie fachowych pism i wydawnictw , porady i informacje na temat kształcenia w zawodzie. Przedstawiona przez reprezentantów szkoły oferta kształcenia policealnego wzbudziła duże zainteresowanie uczestników Targów.