Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

JOANNA DARMETKO STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Joanna Darmetko – uczennica klasy II f, w grudniu odebrała stypendium przyznane przez Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w nauce. W tej podniosłej chwili Asi towarzyszyła wychowawczyni pani Sylwia Makowska. Uroczystość, mającą miejsce w Białymstoku, rozpoczął występ żeńskiego chóru z Białostockiego Domu Kultury. W części oficjalnej wręczono odznaczenia zasłużonym nauczycielom z województwa podlaskiego, a następnie 116 uczniów otrzymało dyplomy podpisane przez Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego. W uroczystości ich wręczenia uczestniczyli wojewoda podlaski pan Bohdan Paszkowski oraz podlaska kurator oświaty pani Beata Pietruszka.

Dumy z uczennicy nie kryje także dyrektor szkoły pani Bogumiła. Gratulując Asi sukcesu, pani dyrektor podkreśliła, że ciężka i wytrwała praca zawsze przynosi efekty.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniowi szkoły, w której można uzyskać świadectwo dojrzałości. Wynosi ono 2580 zł i przyznawane jest na 10 miesięcy – od września do czerwca. Dostaje je uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i ma najwyższą średnią ocen w swojej szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych co najmniej dobre.