Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Idźcie w świat, jesteście mądrzy, macie wiele umiejętności

"Nie płacz, że coś się skończyło,

tylko uśmiechaj, że Ci się to przytrafiło".

Udział w Dniu Otwartym Szkoły, składanie dokumentów w czasie rekrutacji, pisanie sprawdzianów, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, Bal Studniówkowym, pierwsze miłości, przyjaźnie - wszystkie te wydarzenia były udziałem abiturientów, którzy 26 kwietnia 2019 r. odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

Młodzież, kształcąca się na kierunkach: technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego - pożegnała mury Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży oraz swoich wychowawców: IV AB - Dorotę Chilińską, IV C - Katarzynę Jasińską, IV E - Magdalenę Budziszewską, IV F - Danutę Pędzich i IV HI - Aleksandrę Dzbeńską.

Przedstawiciele klas podziękowali dyrekcji: pani Bogumile Olbryś oraz paniom wicedyrektor: Sylwii E. Makowskiej i Joannie Norowskiej, nauczycielom - za okazane serce, wsparcie, wspaniałą atmosferę panującą w szkole oraz merytoryczne przygotowanie do następnego etapu kształcenia. Pani dyrektor, żegnając abiturientów, mówiła: Każdy rocznik zapisuje się w historii naszej szkoły, każdy jest niepowtarzalny. Za chwilę odbierzecie świadectwa, Wasza praca zostanie nagrodzona. Wraz z całą Radą Pedagogiczną gratuluję Wam, cieszymy się Waszymi sukcesami. Idźcie w świat, jesteście mądrzy, macie wiele umiejętności. Dziękuję Wam za wysiłek, dzięki niemu zdobyliście wiedzę. Kochani, budujcie swoją przyszłość i rozsławiajcie imię szkoły, która stała się częścią waszej tożsamości. Pamiętajcie o niej. Pielęgnujcie te wartości, które stąd wynosicie i nie pogubicie się w świecie, choćby był najbardziej rozległy.

Tegoroczną uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, którzy wręczali abiturientom pożegnalne nagrody, życzyli samych sukcesów i nadziei, która będzie ich prowadzić w nieznaną przyszłość.

Kolegów z IV klas w imieniu całej społeczności „Wety” pożegnali uczniowie klas III, apelując, aby w życiu sięgali po to, co największe i najpiękniejsze.