Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Dzień otwarty 2019