Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Dwóch laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca

Sukces dwóch uczniów Mateusza Cekały (klasa III E) i Arkadiusza Jakubiaka
(klasa II F) z kierunku technik weterynarii.
Zostali oni laureatami XLIII edycji Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca. Eliminacje centralne Olimpiady odbywały się w dniach 7 i 8 czerwca 2019 r w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Hańczowej, woj. małopolskie, powiat gorlicki.
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najważniejszych sprawdzianów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowanych w naszym kraju. Olimpiadzie patronują Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do etapu centralnego przystąpiło ponad dwustu uczestników z całego kraju w jedenastu blokach tematycznych.

Laureaci OWiUR są zwolnieni z części pisemnej egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii oraz otrzymują indeksy na wybrane uczelnie wyższe poza rekrutacją zgodnie z reprezentowanym blokiem tematycznym.

Uczniom podczas długiej podróży towarzyszyła nauczycielka zawodu mgr inż. Elżbiety Bałazy, pod której kierunkiem uczniowie przygotowywali się do olimpiady.

Gratulujemy laureatom.