Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

APEL POŚWIĘCONY ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

25 kwietnia 2019 r. odbył się apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe Dzień 3 Maja - rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.

Aby upamiętnić ten doniosły fakt z historii Polski, uczniowie klasy IIIg, IId, IIh przygotowali część artystyczną pod kierunkiem nauczycielek: pani Doroty Matuszewskiej, pani Joanny Włostowskiej oraz pani Marii Szymańskiej.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaprezentowano także historię konstytucji. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni o tematyce patriotycznej. Pani Dyrektor Bogumiła Olbryś w swoim przemówieniu tłumaczyła, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia. Wolność nie jest dana raz na zawsze, ale zadana. Pani dyrektor zachęciła społeczność „Wety” do odwiedzenia miejsc upamiętniających lokalnych bohaterów walczących o naszą ojczyznę oraz do nauki patriotycznych pieśni.